130*70*270 میلی متر

نمایش یک نتیجه

پشت گردنی صندلی خودرو باسئوس | Baseus First Class Car Headrest

پشت گردنی صندلی خودرو باسئوس تقریبا به تمامی خودرو های موجود سازگار است و این امکان را برای شما فراهم می کند تا با تنظیم ارتفاع و لبه های آن گردن و سر خود را به راحتی و مخصوصا در مسیر های طولانی بر روی آن قرار دهید.