33.42*4*20 سانتی متر

نمایش یک نتیجه

پایه شارژ دسته و خنک کننده PS5 پورودو | PDX114 Multi Functional Hub

PDX114 دارای فنی خنک کننده برای PS5 می باشد و می توانید دستگاه خود را در محل قرارگیری مخصوص آن قرار دهید و از قابلیت خنک کنندگی فن این محصول استفاده کنید. همچنین محلی برای قرارگیری و شارژ دسته های PS5 بر روی آن وجود دارد.