76*84*102 میلی متر

نمایش یک نتیجه

آینه نقطه کور خودرو باسئوس | Baseus Large View Reversing Auxiliary Mirror

این آینه به دلیل ابعاد مناسب و نوع محدب بودن به خوبی بر روی آینه های کناری خودرو متصل می شود و می تواند نقاطی را که آینه اصلی توانایی پوشش آنجا را ندارد به خوبی به رانند نشان دهد.