شهر جانبی هیلاتل تصمیم گرفته تا بستری را جهت ایجاد زمینه همکاری و استخدام برای شما همراهان عزیز فراهم سازد، به این صورت که شما می توانید برای استخدام در هیلاتل فرم زیرا را تکیمل و منتطر بمانید تا از طرف ما با شما تماس گرفته شود.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*