نحوه ارسال سفارشات

نحوه ارسال سفارشات

ثبت سفارش

بعد از ثبت و تایید سفارش پیامیک مبنی بر اطلاعات سفارش ارسال می شود.

بسته بندی کالا

پس از تایید سفارش این موضوع به اطلاع همکاران ما در شهر جانبی هیلاتل می رسد و آنها اقدام به پردازش و بسته بندی کالا می کنند

ارسال کالا

سفارشات تهران

به دلیل وجود شعبات شهر جانبی در تهران سفارشات این استان حداکثر تا 24 ساعت برای مشتریان ارسال می شود.

سفارشات شهرستان

کاربرانی که از استان هایی به غیر از پایتخت اقدام به خرید محصول می نمایند بین 2 تا 7 روز کاری بسته به شرایط مکانی آنها بسته تحویلشان خواهد شد.

تحویل کالا

در انتها نیز محصول در اخیتار کاربران قرار می گیرد.

 

ثبت سفارش

بعد از ثبت و تایید سفارش پیامیک مبنی بر اطلاعات سفارش ارسال می شود.

بسته بندی کالا

پس از تایید سفارش این موضوع به اطلاع همکاران ما در شهر جانبی هیلاتل می رسد و آنها اقدام به پردازش و بسته بندی کالا می کنند

ارسال کالا

سفارشات تهران

به دلیل وجود شعبات شهر جانبی در تهران سفارشات این استان حداکثر تا 24 ساعت برای مشتریان ارسال می شود.

سفارشات شهرستان

کاربرانی که از استان هایی به غیر از پایتخت اقدام به خرید محصول می نمایند بین 2 تا 5 روز کاری بسته به شرایط مکانی آنها بسته تحویلشان خواهد شد.

تحویل کالا

در انتها نیز محصول در اخیتار کاربران قرار می گیرد.